Kleine bedrijven zijn in ons land minder ver met digitalisering dan midden en grote ondernemingen. Zo heeft meer dan de helft van de bedrijven met twee werknemers de bedrijfsvoering niet of nauwelijks gedigitaliseerd.

In Nederland heeft bijna één op de drie bedrijven de bedrijfsvoering veel of bijna volledig gedigitaliseerd. Een iets groter percentage (36) procent zegt juist niet of nauwelijks aan digitalisatie te doen, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

 

Mate van digitalisering lijkt samen te vallen met bedrijfsgrootte

Het lijkt erop dat de mate waarin bedrijven digitaal ondernemen afhangt van de grootte van een onderneming. Daarnaast is het belangrijk om ook je businessmodel aan te passen. En dat is ergens ook logisch: voor een onderneming met 1000 man personeel is het kostentechnisch makkelijker om allerlei processen te digitaliseren, terwijl bij een onderneming met maar twee man in dienst het voordeliger is om dingen nog met de hand te doen

digitalisering

E-factuur verdrijft de papieren factuur

Digitalisering is natuurlijk een breed begrip, dat tal van zaken omvat. Maar de kern is dat informatie naar een digitale vorm wordt omgezet. Een voorbeeld van meer digitalisering is een groeiende toepassing van e-factureren. Zo werd in 2018 bijna het dubbele aantal e-facturen verstuurd in vergelijking met het jaar ervoor. Van 8 procent in 2017 naar 14 procent een jaar later. Nu in 2020, natuurlijk ook door de Corona pandemie, is het van belang dat betalingen zoveel mogelijk online gebeuren. Bedrijven willen bij terugkomende diensten zoveel mogelijk automatische incasso aanbieden. Online betalingen zijn niet meer weg te denken in het zakendoen van nu.

Ook elektronische facturen die geen e-facturen zijn, zoals bijvoorbeeld facturen die als pdf worden verstuurd, zijn populairder geworden. In 2016 werd 41 procent van de facturen op deze manier verstuurd, terwijl dat percentage twee jaar later al was opgekropen tot 60 procent. Het aandeel papieren facturen is daarmee gehalveerd: van 51 procent in 2016 naar 26 procent twee jaar later. In 2020 wordt er steeds meer gepusht om automatische incasso te gebruiken bij abonnementsvormen.

 

Mobiel bankieren en internet Bankieren

De cijfers van de betaalvereniging geven aan dat negen van de tien rekeninghouders gebruiken mobiel bankieren (op een smartphone of tablet) of internetbankieren (op een laptop of desktop). Nog maar een fractie van alle enkelvoudige overboekingen gebeurt met schriftelijke of telefonische betaalopdrachten. Overboekingen worden inmiddels vaker via mobiel bankieren dan via internetbankieren uitgevoerd.

 

Gebruik ERP-systemen stijgt

Hoe maak je dit jaar het verschil met de concurrentie? Hoe zorg je dat je processen allemaal vlot en soepel lopen? En dat verschillende afdelingen fijn samenwerken?

ERP-software kan je uitkomst bieden!

Deze software brengt alle bedrijfsprocessen bij elkaar in één systeem. Denk aan financiën, projectbeheer, personeelsplanning, inkoop en relatiebeheer. Hiermee krijg je als ondernemer inzicht in de kernprocessen binnen het bedrijf. Zo kun je op basis van up-to-date gegevens de juiste strategische beslissingen nemen. Of je een ERP Systeem als Mkb’er nodig hebt dat hangt af van je doelstellingen, efficiëntie van je bedrijfsprocessen en je budget.

 

Stijging in gebruik CRM-software

Het gebruik van het CRM-software, dat bedoeld is om klantgegevens digitaal te beheren, stijgt enorm. In 2016 gebruikte 46 procent van de bedrijven CRM-software, terwijl dat percentage in 2018 was opgelopen tot 55 procent van de ondernemingen met tien of meer werknemers. In 2020 gebruikt 72 procent van de middelgrote bedrijven (50-250 medewerkers) een CRM-systeem, zo ondervond GetApp. Daarentegen heeft bijna de helft van het kleinbedrijf (10-49 medewerkers) geen CRM-systeem. Binnen de groep microbedrijven (2-9 medewerkers) is dat zelfs maar 1 op 4.

Op de vraag waarom ze geen CRM gebruiken, antwoorden de meeste kleine bedrijven (56 procent) dat ze andere programma’s of methodes gebruiken om hun klanten en contacten te beheren. Excel blijft populair, maar budget speelt ook een rol (voor 18 procent), ook al is het zeker niet de belangrijkste reden om geen CRM te gebruiken.

 

MKB en haar CRM-uitdagingen

De uitdagingen waar het mkb komt voor te staan bij klantrelatiebeheer zijn duidelijk verschillend afhangend van het wel of niet gebruiken van een CRM-systeem. Gebruikers geven aan vooral moeite te hebben met complexere problemen zoals het bijhouden van interacties uit verschillende kanalen en rapportage en analyse. Niet-gebruikers hebben meer problemen met simpelere zaken zoals het up-to-date houden van contactinformatie en het registreren van alle sales activiteiten.

 

Nikita Siem A Joe

Marketing communicatie specialist

Nikita is naast een marketing communicatie specialist ook een projectmanager met een passie voor digitale ontwikkeling. Met deze ervaring heeft zij ondernemers en bedrijven op weg geholpen met de digitale ontwikkeling en hun business development. Haar kracht is het vinden van creatieve en innovatieve oplossingen om bedrijfsdoelstellingen te behalen en bedrijfsprocessen te optimaliseren terwijl zij de klantwaarde centraal stelt.

0
We willen graag je mening weten, laat je een reactie achter?x
()
x