Businessmodel

door | jun 12, 2020

Leuk idee! Maar hoe wordt ik winstgevend?

 

De wijze waarop een organisatie geld verdient, noemen we het verdienmodel of het business model. Het business model beschrijft eenduidig hoe een organisatie waarde creëert, levert en behoudt. Simpel gezegd: hoe een bedrijf zijn activiteiten heeft georganiseerd en klanten van dienst is. Een verdienmodel, ook te noemen bedrijfsmodel, houdt rekening met zowel de opbrengsten- als de kostenkant van de business. De vraag ‘waarop is onze waard creatie gebaseerd’ is de essentie van business modellen.

Het business model is te definiëren met de volgende vier vragen:

Wie zijn je beoogde klanten (segment), wat bied je je klanten aan (waarde propositie), hoe produceer je het aanbod (waardeketen) en waarom levert het winst op (verdienmodel)?

Business Model Canvas
Het zogenoemde ‘Business Model Canvas’ heeft negen bouwstenen; Klantsegmenten, Waarde propositie, Kanalen, Klantrelaties, Inkomstenstromen, Key resources, Kernactiviteiten, Key Partners en Kostenstructuur. Meer uitleg en downloaden van het Online Business Model Canvas vind je hier.

business model

De hierboven vermelde bouwstenen en vragen zijn hulpmiddelen om succesvol te kunnen ondernemen. Het inzichtelijk maken van deze bouwstenen bieden houvast, focus, richting en motivatie. Maar ze kunnen je ook op het verkeerde been zetten als je het als een niet veranderlijk document beschouwd. Het is daarom van belang dat je agile werkt. 

Agile staat letterlijk voor wendbaar, lenig en flexibel. Agile werken is een manier van empirisch werken. Het stelt organisaties in staat om snel en effectief in te spelen op veranderingen in een snel veranderende wereld. Daarbij staat tevredenheid van klanten voorop. Er worden geen extensieve plannen gemaakt; je documenteert enkel wat werkt. Je kan namelijk lang vergaderen, onderzoek doen en documenten produceren, jammer genoeg is dit geen garantie voor succes.  Het moet zich nog gaan bewijzen in de praktijk.

agile werken

Gebruik daarom altijd het Dolfijnmodel of het ‘See you soon’ model die de Agile mindset (Scrum framework) hanteert. Blijf feedback ophalen bij je stakeholders en pas je business model, product en/of service aan om blijvend waarde te creëren voor jou klant.

Elk bedrijfsmodel is kwetsbaar
De acceleratie van verandering, aangedreven door de globalisering en de ICT mogelijkheden, zet veel branches op zijn kop. In snel tempo kalven bestaande business modellen af. 

Grote bedrijven worden doorgaans onderuit gehaald door start-ups die, aanvankelijk met heel weinig middelen, sterke posities weten de veroveren. Waarom bereiken deze start ups dit succes; door het vermogen om digitaal en agile gedreven te ondernemen met behulp van sterke business modellen.

 

Nadenken over de toekomst?
Hoeven we dan niet meer na te denken over de toekomst? Natuurlijk wel maar anders, niet meer op de manier waarop we dit gewend zijn.

De verandering gaat sneller dan we leren, dus alles wat je vastlegt is al achterhaald voordat het gecommuniceerd kan worden. Dat wil niet zeggen dat het verstand op nul gezet wordt. Integendeel. Doen en leren volgens ‘Act fast, fail fast, learn fast’; en voortdurend nadenken over ‘Hoe verder en wat nu?’  Dat heet ‘Incrementeel en iteratief aanpassen’.

Of in een paar worden ‘Al doende leren’.

Heeft jouw onderneming hulp nodig met het opmaken van een business model? Of heeft jou organisatie advies nodig bij de agile implementatieproces en het snel ophalen van feedback bij je klanten? Wij helpen je graag in dit proces.